Βράβευση Εργασιών

Η  οργανωτική επιτροπή αποφάσισε να αθλοθετήσει τρία βραβεία, δύο για  τις  καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις και ένα για την καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση – (e-poster).

Τα βραβεία θα είναι  500 – 300 -200 Ευρώ αντίστοιχα.

Οι προϋποθέσεις για να γίνουν αποδεκτές εργασίες για βράβευση είναι:

  • Ο πρώτος συγγραφέας να είναι στρατιωτικός εν ενεργεία.
  • Να έχει γίνει αποδεκτή ως Ελεύθερη ή Αναρτημένη Ανακοίνωση.
  • Να αποσταλεί από τους συγγραφείς στην οργανωτική επιτροπή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018 κείμενο από 600 έως 1200 λέξεις που να αναπτύσσει, κατά το δυνατόν καλύτερα το θέμα, προκειμένου να αξιολογηθεί από την επιτροπή βράβευσης.