Η Ιστορία του Συνεδρίου

Ένας θεσμός 50 ετών

Το Ιατρικό Συνέδριο των Ενόπλων Δυνάμεων είναι θεσμός του Υγειονομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεω με μια συνεχή και επιτυχημένη πορεία εδώ και πενήντα χρόνια, πάντα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην κοιτίδα της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής και μετέπειτα Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).

Η Θεσσαλονίκη δεν επιλέχθηκε τυχαία για τη φιλοξενία του Συνεδρίου, καθότι προβάλλει τους Πνευματικούς Δεσμούς των Υγειονομικών με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) όπου φοίτησαν, εκπαιδεύτηκαν, αξιώθηκαν και τιμήθηκαν.

Οι δραστηριότητες του Υγειονομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων ανέκαθεν δεν περιορίζονταν στα στενά στρατιωτικά πλαίσια, αλλά επεκτείνονταν και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον με την προσφορά του. Το Συνέδριο δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν θέματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος που άπτονται των επιστημονικών ανησυχιών των συμμετεχόντων.

Ο οραματισμός και η έμπνευση της ιδέας του Ιατρικού Συνεδρίου ξεκίνησε από μια ομάδα Ιατρών το 1970.

Η υλοποίηση και η επιτυχία της ιδέας αυτής όμως, υπήρξε έργο όλων μας!

1970

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Βαφειάδης Χρήστος

1972

Πρόεδρος: Αρχίατρος Σχίζας Νικόλαος

1973

Πρόεδρος: Αρχίατρος Δεμερτζής Δημήτριος

1974

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Βασώνης Δημήτριος

1976

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Σχίζας Νικόλαος

1977

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Βασώνης Δημήτριος 

1979

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Αραμπατζής Γεώργιος

1980

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Ευαγγέλου Γρηγόριος

1982

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Χριστιανάκης Νικόλαος 

1984

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Σαρηγιάννης Χρήστος 

1986

Πρόεδρος: Ταξίαρχος Καστανάκης Σπυρίδων 

1988

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Γιονανλής Δημήτριος 

1990

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Πολυράκης Γεώργιος 

1992

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Μυλωνάς Αργύριος

1994

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Φελουκίδης Νικόλαος 

1996

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Γούλιος Αναστάσιος 

1998

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Ναουμ Χρήστου

2000

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Διδάγγελος Παύλος 

2002

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος 

2004

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Καρανάσσος Θωμάς 

2006

Πρόεδρος: Πλοίαρχος (ΥΙ] Μηλιώτης Ευθύμιος 

2008

Πρόεδρος: Ταξίαρχος Κατσανής Γεώργιος 

2010

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Μπερμπερίδης Χαράλαμπος

2012

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Γκούβας Γεώργιος

2014

Πρόεδρος: Πλοίαρχος (ΥΙ] Γεωργόπουλος Νικόλαος 

2016

Πρόεδρος: Σμήναρχος (ΥΙ] Ζλάτανος Γεώργιος 

2018

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Μηλιας Κων/νος

2020

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Πέτρος Κουριδάκης