Το Κλινικό Φροντιστήριο με τίτλο «Σεμινάριο Άμεσης Υποστήριξης της Ζωής (ILS)» δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω μη συμμετοχής του ελάχιστου αριθμού εκπαιδευομένων.