Επικοινωνήστε μαζί μας

Οργάνωση Συνεδρίου

ΜΟΝΙΜΗ Γραμματεία Ι.Σ.Ε.Δ.


424 ΓΣΝΕ

Περιφερειακή Οδός Ν. Ευκαρπίας, 56429 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 207711 , 2310 382013

Φαξ: 2310207711

Email: [email protected] | milmed.gr

Γραμματεία Συνεδρίου


Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50A, 55534 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 247734-43, Fax: 2310 247746, email: [email protected]
Αθήνα: Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Αθήνα
Τηλ.: 210 3250260, e-mail: [email protected]
www.globalevents.gr