ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Δείτε παρακάτω το θέμα του κάθε Φροντιστηρίου


ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (επιλέξτε)


Για να συμμετάσχετε στα παρακάτω Κλινικά Φροντιστήρια, θα πρέπει πρώτα να έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας εδώ

*Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω πλατφόρμα γιατί ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας


Στοιχεία Αιτούντος


*τα πεδία είναι υποχρεωτικα για την σωστή συμπλήρωση της αίτησης.