Η Ιστορία του Συνεδρίου

Ένας θεσμός 50 ετών

Το Ιατρικό Συνέδριο των Ενόπλων Δυνάμεων είναι θεσμός του Υγειονομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων με μια συνεχή και επιτυχημένη πορεία εδώ και πενήντα χρόνια, πάντα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην κοιτίδα της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής και μετέπειτα Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).

Η Θεσσαλονίκη δεν επιλέχθηκε τυχαία για τη φιλοξενία του Συνεδρίου, καθότι προβάλλει τους Πνευματικούς Δεσμούς των Υγειονομικών με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) όπου φοίτησαν, εκπαιδεύτηκαν, αξιώθηκαν και τιμήθηκαν.

Οι δραστηριότητες του Υγειονομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων ανέκαθεν δεν περιορίζονταν στα στενά στρατιωτικά πλαίσια, αλλά επεκτείνονταν και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον με την προσφορά του. Το Συνέδριο δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν θέματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος που άπτονται των επιστημονικών ανησυχιών των συμμετεχόντων.

Ο οραματισμός και η έμπνευση της ιδέας του Ιατρικού Συνεδρίου ξεκίνησε από μια ομάδα Ιατρών το 1970.

Η υλοποίηση και η επιτυχία της ιδέας αυτής όμως, υπήρξε έργο όλων μας!

1970

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Βαφειάδης Χρήστος

1972

Πρόεδρος: Αρχίατρος Σχίζας Νικόλαος

1973

Πρόεδρος: Αρχίατρος Δεμερτζής Δημήτριος

Δείτε Περισσότερα

1974

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Βασώνης Δημήτριος

Δείτε Περισσότερα

1976

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Σχίζας Νικόλαος

1977

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Βασώνης Δημήτριος

Δείτε Περισσότερα

1979

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Αραμπατζής Γεώργιος

Δείτε Περισσότερα

1980

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Ευαγγέλου Γρηγόριος

Δείτε Περισσότερα

1986

Πρόεδρος: Ταξίαρχος Καστανάκης Σπυρίδων

1988

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Γιονανλής Δημήτριος

Δείτε Περισσότερα

1990

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Πολυράκης Γεώργιος

Δείτε Περισσότερα

1992

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Μυλωνάς Αργύριος

Δείτε Περισσότερα

1994

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Φελουκίδης Νικόλαος

Δείτε Περισσότερα

1996

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Γούλιος Αναστάσιος

Δείτε Περισσότερα

1998

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Ναουμ Χρήστου

Δείτε Περισσότερα

2000

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Διδάγγελος Παύλος

Δείτε Περισσότερα

2002

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος

Δείτε Περισσότερα

2004

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Καρανάσσος Θωμάς

Δείτε Περισσότερα

2006

Πρόεδρος: Πλοίαρχος (ΥΙ] Μηλιώτης Ευθύμιος

Δείτε Περισσότερα

2008

Πρόεδρος: Ταξίαρχος Κατσανής Γεώργιος

Δείτε Περισσότερα

2010

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Μπερμπερίδης Χαράλαμπος

Δείτε Περισσότερα

2012

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Γκούβας Γεώργιος

Δείτε Περισσότερα

2014

Πρόεδρος: Πλοίαρχος (ΥΙ] Γεωργόπουλος Νικόλαος

Δείτε Περισσότερα

2016

Πρόεδρος: Σμήναρχος (ΥΙ] Ζλάτανος Γεώργιος

Δείτε Περισσότερα

2018

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Μηλιας Κων/νος

Δείτε Περισσότερα

2022

Πρόεδρος: Γεν. Αρχίατρος Πέτρος Κουριδάκης