ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής

18-21 Νοεμβρίου 2020

Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Makedonia Palace (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2, 54640 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 897197, www.makedoniapalace.com )

Σημαντικές ημερομηνίες

Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων εργασιών: 30 Ιουνίου 2020

Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών: 30 Ιουλίου 2020

Οδηγίες υποβολής εργασιών

Για τις οδηγίες υποβολής εργασιών, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:

www.globalevents.gr ή www.milmed.gr

Επίσημη γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική για τις διαλέξεις των προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό.

Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)

Στο συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πιστοποιητικό

Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις. Θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης (barcode). Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν ηλεκτρονικά και αφού πρώτα συμπληρωθεί και υποβληθεί στη γραμματεία το δελτίο αξιολόγησής του.

Κονκάρδα συνέδρων

Όλο οι σύνεδροι θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του συνεδρίου την ειδική κονκάρδα, την οποία είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία

Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένες για τις παρουσιάσεις μέσω H/Y. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική γραμματεία.

Εμπορική έκθεση

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων.

Για την online εγγραφή ή κράτηση δωματίου σας στο συνέδριο παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.globalevents.gr