Αίτηση Ομιλίας / Εισηγητή

(υποβολή έως 10 Ιουλίου)

*όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα για την σωστή συμπλήρωση της αίτησης.

Θεματολογία (επιλέξτε)


Στοιχεία Αιτούντος