Υποβολή αιτήσεων έως

-- 29 Μαρτίου 2020 --

Στρογγυλή Τράπεζα (90')

*όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα για την σωστή συμπλήρωση της αίτησης.

Θεματολογία (επιλέξτε)


Ομιλητής 1 (αιτών) - 20'


Ομιλητής 2 - 20'


Ομιλητής 3 - 20'