Στρογγυλή Τράπεζα (90')

(υποβολή έως 10 Ιουλίου)

*όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα για την σωστή συμπλήρωση της αίτησης.

Θεματολογία (επιλέξτε)


Ομιλητής 1 (Συντονιστής Τράπεζας) - 20'


Ομιλητής 2 - 20'


Ομιλητής 3 - 20'