Θεματολογία 28ου Ι.Σ.Ε.Δ.

 • Ασύμμετρες απειλές, μαζικές καταστροφές. Ο ρόλος του υγειονομικού.
 • Μεταναστευτικό και διαχείριση προβλημάτων Υγείας
 • Επιχειρησιακή Ιατρική – Τραύματα Μάχης
 • Ταξιδιωτική Γεωγραφική Ιατρική και ειρηνευτικές αποστολές
 • Η κοινωνική προσφορά του Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων – Υγειονομικό στην Ειρήνη
 • Συνεργασία Υγειονομικού Ενόπλων Δυνάμεων με φορείς Υγείας
 • Παροχές υπηρεσιών ψυχικής Υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Αεροπορική Ιατρική – Αεροδιακομιδές
 • Υπερβαρική – Καταδυτική Ιατρική
 • Στρατιωτική Οδοντιατρική
 • Στρατιωτική Κτηνιατρική
 • Στρατιωτική Φαρμακευτική
 • Στρατιωτική Νοσηλευτική
 • Παραγωγικές Σχολές Υγειονομικού